Ara

MEKAN TASARIMINDA İÇ MİMARIN ÖNEMİ NEDİR ?

Yaratıcılık, insan ruhunun bir parçasıdır. Bu bizi diğer canlılardan ayırt eden özelliklerden biridir ve binlerce yıldır insanlar yaratıcılıklarını kullanmışlardır. Öncelikli amacın barınak ve yemek bulmak olduğu dönemlerde bile içinde yaşanılan çevrede iz bırakmak istenildiği görülmektedir. Günümüzde insan doğasının bu ilkel ve temel belirleyicileri daha gelişkin ve sofistike yöntemler ile ifade edilmektedir ancak kendimize daha ‘’iyi’’ ve konforlu bir dünya oluşturma isteği en çok yaşanılan çevrelerde mekanın nasıl organize edildiği ve üretilen estetik algısının kullanılmasıyla ortaya çıkar.

Toplumun algısı ve ihtiyaçları gelişip değiştikçe, kullanacakları mekanların işlevsel ve stil sahibi olmasının önemi göz önüne çıkmaya başlamıştır. Stil kişisel bir kavram ise insanlar neden bir başkasına yani iç mimara neyin doğru olduğunu sorarlar? Neden bir mimari tasarımcı olarak, kendinize ait olmayan alanlarda tasarımların ve uygulamaların kabul görmesi önemlidir? Bunun yanıtı şudur; mekan tasarımı neyin ‘’doğru göründüğünden’’ çok daha fazlasıdır. Tasarımcı bireylerin yaşadıkları mekanların nasıl kullanılacağına yönelik holistik yani bütünselleştirici bir bakış açısı geliştirir. Belli problemlere yanıtlar bulur ve böylece mekânsal deneyimi güçlendirir. Birçok kişi tasarımın gerektirdiği bu bilgi ve deneyimin farkındadır. Bu nedenle profesyonel iç mimara ihtiyaç duyulur.

‘İç mimarlık’, ‘İç mekan tasarımı’ ve ‘Dekorasyon’ terimleri arasındaki farktan kaynaklı sıkça karışıklık yaşanır. Bu işler arasında sınırlar vardır ve bu sınırların çizilmesi bazı faktörlere bağlıdır. Bu kavramları açıklayacak olursak; İç Mimarlar (yani mimarlık fakültesi mezunları); düzlemleri (döşemeler, duvarlar, tavanlar) kullanarak hacimleri tanımlar ve bu hacimleri bir araya getirerek binaları ve mekanları oluşturur. Mimarlardan farklı olarak statik araştırması yapmazlar ve strüktürsel konulara fazla dahil olmazlar. Fakat genel olarak bu konuların hepsine hakim olup yapılması gerektiğinde sorunsuzca halledebilirler. Teknik konularda oldukça bilgilidirler. Detayların çözümlenmesi için analitik ve teknik olarak düşünüp uygulamaya geçirebilirler. İç Mekan Tasarımı; genellikle mevcut yapıları alıp yeniler bazen de yeniden işlevlendirir. Tasarımlarında yeni iç mekan ve yapı arasındaki ilişkiyi kurar. Dekorasyon (yüksekokul mezunları) ; genellikle fiziksel değişimin gerekmediği mevcut mekanlarda çalışır. Dekoratör olarak adlandırılır renk, ışık vb gibi ögeleri kullanarak mekanın görünüşünü değiştirir. Herhangi bir teknik veya yapısal detayla alakaları olamaz.

İyi tasarımlar mekanlara farklı boyutlar katarlar. Gündelik hayatımızı kolaylaştırmanın yanı sıra yapılı çevreye derinlik, anlam kazandırırlar. İyi düşünülmüş ve uygulanmış tasarımlar mekanın anlaşılmasını kolaylaştır. Bu tür mekânsal değişimlerin insan psikolojisi üzerinde olumlu etkileri olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Tam da bu sebeplerden tasarım sadece estetik ve güzel mekanlardan ibaret değildir. İnsan istekleri, ihtiyaçları, teknik detayları, mekanın yapısal durumları tasarımda gözetilmesi gereken unsunlardır. İyi bir tasarım için; birinci olarak işlev, ikinci olarak form ve son olarak duygu ve bilgi gereklidir bu terimlerin hepsi tasarım sürecinde birbirlerini takip eder.kaynak: İç Mekan Tasarımının Temelleri, Simon Dodsworth

: İç Mekan Tasarımı Nedir?, Graeme Brooker - Sally Stone

6 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

© 2018 SULEBILGE ınterıordesıgn